Roman Politics deck (Slovak)

From Dvorak - A Blank-Card Game
Revision as of 07:43, 2 February 2007 by James (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
Rímska politika
Designer Sandy (with Joeyeti translation)
Date 10th February 2000
Players 2+
This is a playable deck - it's finished, tested and ready to play.
To play Dvorak: Draw five cards each and leave the rest as a draw pile. On your turn, draw a card from the draw pile and play one Thing and/or one Action. (See the full rules.)
Cards.gif Print this deck

Telnet.gif Generate MUSHcode
Cards.gif Generate Lackey export

Padlock.gif
This deck is locked. Further cards should not be added - leave feedback on the talk page.

Epické politické manévre hráčov, ktorí sa snažia nahradiť cisára prostredníctvom vojenskej sily, úkladov, chlácholením plebsu a podobných hier.

Preklad z anglického originálu: Joe "Yeti" Kundlak


Card List

Cisár je mŕtvy, nech žije cisár
Akcia
Cisár je mŕtvy. Nový vládca - a tým aj víťaz hry - je hráč, ktorý je (podľa poradia) Najväčší generál Ríma, Cisárov dedič, Vyvolený senátu, Vyvolený ľudu.
Cisár je mŕtvy, nech žije cisár
Akcia
Cisár je mŕtvy. Nový vládca - a tým aj víťaz hry - je hráč, ktorý je (podľa poradia) Najväčší generál Ríma, Cisárov dedič, Vyvolený senátu, Vyvolený ľudu.
Cisár je mŕtvy, nech žije cisár
Akcia
Cisár je mŕtvy. Nový vládca - a tým aj víťaz hry - je hráč, ktorý je (podľa poradia) Najväčší generál Ríma, Cisárov dedič, Vyvolený senátu, Vyvolený ľudu.
Cisárova priazeň
Vec
Akcia: Znič túto kartu, aby si mohol z Ríma odstrániť akúkoľvek Vec do odkladacieho balíčka. (Zničená.)
Cisárova priazeň
Vec
Akcia: Znič túto kartu, aby si mohol z Ríma odstrániť akúkoľvek Vec do odkladacieho balíčka. (Zničená.)
Cisárova priazeň
Vec
Akcia: Znič túto kartu, aby si mohol z Ríma odstrániť akúkoľvek Vec do odkladacieho balíčka. (Zničená.)
Cisárova priazeň
Vec
Akcia: Znič túto kartu, aby si mohol z Ríma odstrániť akúkoľvek Vec do odkladacieho balíčka. (Zničená.)
Cisárova priazeň
Vec
Akcia: Znič túto kartu, aby si mohol z Ríma odstrániť akúkoľvek Vec do odkladacieho balíčka. (Zničená.)
Cisárova priazeň
Vec
Akcia: Znič túto kartu, aby si mohol z Ríma odstrániť akúkoľvek Vec do odkladacieho balíčka. (Zničená.)
Cisárova priazeň
Vec
Akcia: Znič túto kartu, aby si mohol z Ríma odstrániť akúkoľvek Vec do odkladacieho balíčka. (Zničená.)
Cisárova priazeň
Vec
Akcia: Znič túto kartu, aby si mohol z Ríma odstrániť akúkoľvek Vec do odkladacieho balíčka. (Zničená.)
Deklarácia adopcie
Akcia
Cisár ťa vyhlásil za svoje adoptované dieťa a tým sa stávaš Cisárovým dedičom. Túto kartu nemôžeš vyložiť, pokiaľ nemáš v hre päť kariet "Cisárova priazeň" , ktoré sú týmto zničené.
Deklarácia adopcie
Akcia
Cisár ťa vyhlásil za svoje adoptované dieťa a tým sa stávaš Cisárovým dedičom. Túto kartu nemôžeš vyložiť, pokiaľ nemáš v hre päť kariet "Cisárova priazeň" , ktoré sú týmto zničené.
Deklarácia adopcie
Akcia
Cisár ťa vyhlásil za svoje adoptované dieťa a tým sa stávaš Cisárovým dedičom. Túto kartu nemôžeš vyložiť, pokiaľ nemáš v hre päť kariet "Cisárova priazeň" , ktoré sú týmto zničené.
Skorumpovaný senátor
Vec - Osoba
Vo svojom tábore máš skorumpovaného senátora. Túto kartu môžeš použiť na neutralizáciu jedného efektu alebo Akcie a zničiť ju pri tom.
Skorumpovaný senátor
Vec - Osoba
Vo svojom tábore máš skorumpovaného senátora. Túto kartu môžeš použiť na neutralizáciu jedného efektu alebo Akcie a zničiť ju pri tom.
Skorumpovaný senátor
Vec - Osoba
Vo svojom tábore máš skorumpovaného senátora. Túto kartu môžeš použiť na neutralizáciu jedného efektu alebo Akcie a zničiť ju pri tom.
Skorumpovaný senátor
Vec - Osoba
Vo svojom tábore máš skorumpovaného senátora. Túto kartu môžeš použiť na neutralizáciu jedného efektu alebo Akcie a zničiť ju pri tom.
Skorumpovaný senátor
Vec - Osoba
Vo svojom tábore máš skorumpovaného senátora. Túto kartu môžeš použiť na neutralizáciu jedného efektu alebo Akcie a zničiť ju pri tom.
Deklarácia priazne
Akcia
Senát otvorene vyjde v ústrety tvojmu nároku byť cisárom. Túto kartu nemôžeš vyložiť, pokiaľ nemáš v hre troch Skorumpovaných senátorov, ktorých musíš pri použití tejto karty následne zničiť. Teraz si Vyvoleným senátu.
Deklarácia priazne
Akcia
Senát otvorene vyjde v ústrety tvojmu nároku byť cisárom. Túto kartu nemôžeš vyložiť, pokiaľ nemáš v hre troch Skorumpovaných senátorov, ktorých musíš pri použití tejto karty následne zničiť. Teraz si Vyvoleným senátu.
Verejné práce
Vec
Skrášľuješ mesto, otváraš nové verejné kúpele a staviaš sochy. Ľudia ťa za to milujú. Túto kartu môžeš zničiť a následne hocikedy použiť kartu Výtržností - bez nutnosti použitia jej 'Akcie' a aj počas protivníkovho ťahu.
Verejné práce
Vec
Skrášľuješ mesto, otváraš nové verejné kúpele a staviaš sochy. Ľudia ťa za to milujú. Túto kartu môžeš zničiť a následne hocikedy použiť kartu Výtržností - bez nutnosti použitia jej 'Akcie' a aj počas protivníkovho ťahu.
Verejné práce
Vec
Skrášľuješ mesto, otváraš nové verejné kúpele a staviaš sochy. Ľudia ťa za to milujú. Túto kartu môžeš zničiť a následne hocikedy použiť kartu Výtržností - bez nutnosti použitia jej 'Akcie' a aj počas protivníkovho ťahu.
Verejné práce
Vec
Skrášľuješ mesto, otváraš nové verejné kúpele a staviaš sochy. Ľudia ťa za to milujú. Túto kartu môžeš zničiť a následne hocikedy použiť kartu Výtržností - bez nutnosti použitia jej 'Akcie' a aj počas protivníkovho ťahu.
Chlieb a hry
Vec
Financuješ niekoľko dní zábavy, pretekov, divadla, popráv a - samozrejme - gladiátorských zápasov. Získal si si priazeň ľudu. Túto kartu môžeš zničiť a následne hocikedy použiť kartu Výtržností - bez nutnosti použitia jej 'Akcie' a aj počas protivníkovho ťahu.
Chlieb a hry
Vec
Financuješ niekoľko dní zábavy, pretekov, divadla, popráv a - samozrejme - gladiátorských zápasov. Získal si si priazeň ľudu. Túto kartu môžeš zničiť a následne hocikedy použiť kartu Výtržností - bez nutnosti použitia jej 'Akcie' a aj počas protivníkovho ťahu.
Chlieb a hry
Vec
Financuješ niekoľko dní zábavy, pretekov, divadla, popráv a - samozrejme - gladiátorských zápasov. Získal si si priazeň ľudu. Túto kartu môžeš zničiť a následne hocikedy použiť kartu Výtržností - bez nutnosti použitia jej 'Akcie' a aj počas protivníkovho ťahu.
Chlieb a hry
Vec
Financuješ niekoľko dní zábavy, pretekov, divadla, popráv a - samozrejme - gladiátorských zápasov. Získal si si priazeň ľudu. Túto kartu môžeš zničiť a následne hocikedy použiť kartu Výtržností - bez nutnosti použitia jej 'Akcie' a aj počas protivníkovho ťahu.
Výtržnosti
Akcia
Znič Vec alebo (ak je karta použitá počas protivníkovho ťahu prostredníctvom "Verejných prác" alebo "Chleba a hier") obráť efekt niektorej práve vyloženej Akcie.
Výtržnosti
Akcia
Znič Vec alebo (ak je karta použitá počas protivníkovho ťahu prostredníctvom "Verejných prác" alebo "Chleba a hier") obráť efekt niektorej práve vyloženej Akcie.
Výtržnosti
Akcia
Znič Vec alebo (ak je karta použitá počas protivníkovho ťahu prostredníctvom "Verejných prác" alebo "Chleba a hier") obráť efekt niektorej práve vyloženej Akcie.
Výtržnosti
Akcia
Znič Vec alebo (ak je karta použitá počas protivníkovho ťahu prostredníctvom "Verejných prác" alebo "Chleba a hier") obráť efekt niektorej práve vyloženej Akcie.
Výtržnosti
Akcia
Znič Vec alebo (ak je karta použitá počas protivníkovho ťahu prostredníctvom "Verejných prác" alebo "Chleba a hier") obráť efekt niektorej práve vyloženej Akcie.
Verejná demonštrácia
Akcia
Túto kartu môžeš vyložiť, ak máš v hre 3 karty "Verejné práce" alebo "Chlieb a hry" , a z každej aspoň jednu. Ľudia sa hlásia k tvojim zámerom - si pre nich Vyvolený ľudu.
Verejná demonštrácia
Akcia
Túto kartu môžeš vyložiť, ak máš v hre 3 karty "Verejné práce" alebo "Chlieb a hry" , a z každej aspoň jednu. Ľudia sa hlásia k tvojim zámerom - si pre nich Vyvolený ľudu.
Verejná demonštrácia
Akcia
Túto kartu môžeš vyložiť, ak máš v hre 3 karty "Verejné práce" alebo "Chlieb a hry" , a z každej aspoň jednu. Ľudia sa hlásia k tvojim zámerom - si pre nich Vyvolený ľudu.
Armáda Británie
Vec
Ovládaš armádu, ktorá môže viesť vojenskú výpravu v tvojom mene.
Armáda Dácie
Vec
Ovládaš armádu, ktorá môže viesť vojenskú výpravu v tvojom mene.
Armáda Galov
Vec
Ovládaš armádu, ktorá môže viesť vojenskú výpravu v tvojom mene.
Armáda Germánie
Vec
Ovládaš armádu, ktorá môže viesť vojenskú výpravu v tvojom mene.
Armáda Ibérie
Vec
Ovládaš armádu, ktorá môže viesť vojenskú výpravu v tvojom mene.
Armáda Perzie
Vec
Ovládaš armádu, ktorá môže viesť vojenskú výpravu v tvojom mene.
Vojenská výprava v Afrike
Vec
Pri hraní tejto karty musíš byť schopný nominovať dve svoje armády, ktoré ešte nie sú na vojenskej výprave. Tieto armády sú pridelené na túto výpravu. (Ak je niektorá z nich zničená, priraď k tejto výprave inú voľnú armádu, alebo túto kartu znič.)
Vojenská výprava v Severných lesoch
Vec
Pri hraní tejto karty musíš byť schopný nominovať dve svoje armády, ktoré ešte nie sú na vojenskej výprave. Tieto armády sú pridelené na túto výpravu. (Ak je niektorá z nich zničená, priraď k tejto výprave inú voľnú armádu, alebo túto kartu znič.)
Vojenská výprava v Perzii
Vec
Pri hraní tejto karty musíš byť schopný nominovať dve svoje armády, ktoré ešte nie sú na vojenskej výprave. Tieto armády sú pridelené na túto výpravu. (Ak je niektorá z nich zničená, priraď k tejto výprave inú voľnú armádu, alebo túto kartu znič.)
Víťazstvo
Akcia
Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.
Víťazstvo
Akcia
Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.
Víťazstvo
Akcia
Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.
Víťazstvo
Akcia
Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.
Víťazstvo
Akcia
Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.
Víťazstvo
Akcia
Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.
Víťazstvo
Akcia
Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.
Porážka
Akcia
Armáda nepriateľa je porazená. Z výpravy protivníka odober jeden žetón víťazstva.
Porážka
Akcia
Armáda nepriateľa je porazená. Z výpravy protivníka odober jeden žetón víťazstva.
Porážka
Akcia
Armáda nepriateľa je porazená. Z výpravy protivníka odober jeden žetón víťazstva.
Porážka
Akcia
Armáda nepriateľa je porazená. Z výpravy protivníka odober jeden žetón víťazstva.
Porážka
Akcia
Armáda nepriateľa je porazená. Z výpravy protivníka odober jeden žetón víťazstva.
Porážka
Akcia
Armáda nepriateľa je porazená. Z výpravy protivníka odober jeden žetón víťazstva.
Triumf
Akcia
Vylož, iba ak máš minimálne dve prebiehajúce výpravy a každá z nich má aspoň dve víťazstvá. Na tvoju počesť je zorganizovaný obrovský víťazný pochod, pri ktorom sú tvoji najdôležitejší väzni vlečení na reťaziach. Si menovaný Najväčším generálom Ríma.
Triumf
Akcia
Vylož, iba ak máš minimálne dve prebiehajúce výpravy a každá z nich má aspoň dve víťazstvá. Na tvoju počesť je zorganizovaný obrovský víťazný pochod, pri ktorom sú tvoji najdôležitejší väzni vlečení na reťaziach. Si menovaný Najväčším generálom Ríma.
Triumf
Akcia
Vylož, iba ak máš minimálne dve prebiehajúce výpravy a každá z nich má aspoň dve víťazstvá. Na tvoju počesť je zorganizovaný obrovský víťazný pochod, pri ktorom sú tvoji najdôležitejší väzni vlečení na reťaziach. Si menovaný Najväčším generálom Ríma.
Úplatok
Akcia
Vyber si Osobu v hre. Ak ju jej hráč nestiahne, môžeš používať jej schopnosti, ako by si bol jej vlastníkom.
Úplatok
Akcia
Vyber si Osobu v hre. Ak ju jej hráč nestiahne, môžeš používať jej schopnosti, ako by si bol jej vlastníkom.
Travič
Vec - Osoba
Akcia: Znič Osobu.
Vydieranie
Akcia
Vyber si Osobu. Jej vlastník musí vyhodiť tri karty, alebo túto Osobu zničiť.
Ambiciózna matka
Vec - Osoba
Každý ťah môžeš použiť jednu Akciu alebo Vec naviac (ale nie obe).
'Nehoda' v člne
Akcia
Jedna Osoba má 'nehodu' a zapláva si naveky s rybičkami.
Ochranka
Vec - Osoba
Ochranku môžeš zničiť namiesto inej Osoby, ktorá by mala pôvodne ísť z nejakého dôvodu do odkladacieho balíčka.
Figová diéta
Vec
Figovú diétu môžeš zničiť namiesto Osoby, ktorú chce niekto otráviť.
Zvádzanie
Akcia
Niektorý protivník ti ukáže karty na ruke.
"Keď to fungovalo raz..."
Akcia
Prezri si odkladací balíček. Jednu kartu si vyber a pridaj do svojej ruky.
Lži a klebety
Akcia
Vráť jednu kartu do ruky jej hráča.
Exil
Akcia
Pošli niektorú Osobu do odkladacieho balíčka.
Barbari pred bránami
Akcia
Každý hráč s armádou na ruke ju musí ihneď vyložiť.
Vojenská schôdzka
Akcia
Získaj kontrolu nad všetkými armádami v hre.
Šampión gladiátor
Vec - Osoba
Si považovaný za vládcu nad všetkými kartami "Chlieb a hry" v hre.
Sieť špiónov
Vec
Akcia: Pozri si maximálne tri karty z protivníkovej ruky.
Dlhy
Akcia
Protivník musí vyhodiť tri karty.
Veni, Vidi, Vici
Akcia
Na svoju výpravu polož dva žetóny víťazstva.
"Boli sme vo vojne, že?"
Akcia
Vráť Osobu do ruky jej vlastníka.
"Čo pre nás rimania kedy spravili?"
Akcia
Každý hráč, ktorý neovláda žiadne Verejné práce, musí vyhodiť jednu kartu.
Zvýšenie výkupného
Akcia
Vylož, iba ak máš na ruke aspoň dve karty. Vyhoď všetky karty z ruky a staň sa Vyvoleným ľudu na cisára.
Saturnalia
Akcia
Každý hráč posunie karty na svojej ruke susedovi zľava.
Orgie
Akcia
Potiahni si dve karty
"Romani Ite Domum"
Akcia
Všetci hráči (vrátane toho, ktorý vyložil túto kartu) si musia späť na ruku vziať jednu Vec.
Prepad v lesoch
Akcia
Odober z protivníkovej výpravy maximálne dva žetóny víťazstva.
Tajný republikán
Vec
Na kúsok papiera si napíš meno niektorej protivníkovej Osoby. Potom môžeš hocikedy toto meno ukázať a danú kartu poslať do odkladacej kopy. Ak je cieľová karta vyhodená na odkladaciu kopu skôr, môžeš svoju kartu tiež zahodiť, alebo si ju ponechať pre účely paranoje.
Kráľovná východu
Vec - Osoba
Pri vyložení tejto karty ju presuň pod kontrolu niektorého protivníka. Ten musí v každom svojom ťahu vyhodiť nadbytočné karty, aby mu na ruke ostali maximálne 4.
Návšteva veštca
Akcia
Potiahni si tri karty a potom vyhoď dve karty.
Noc dlhých nožov
Akcia
Vraždenie 'oko za oko' zničí všetky karty Osôb v hre.
Paranoja
Vec
Keďže je cisár ohľadne svojich nepriateľov paranoidný, môže akýkoľvek hráč namiesto použitia Akcie vyhodiť dve karty a získať kontrolu nad armádou, ktorá nie je práve na výprave.
Zbavenie hodnosti
Akcia
Vyber si protivníka. Všetky armády, ktoré ovláda, sú zničené. Nedôvera cisára môže niekomu zničiť všetku vojenskú moc, ktorú má.
Štipka bolehlavu
Akcia
Malá dávka jedu vylieči všetky 'problémy'. Znič jednu kartu Osoby.
Štipka bolehlavu
Akcia
Malá dávka jedu vylieči všetky 'problémy'. Znič jednu kartu Osoby.
Víťazstvo
Akcia
Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.
Víťatstvo
Akcia
Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.
Viťazstvo
Akcia
Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.
Viťazstvo
Akcia
Vo svojej prebiehajúcej výprave si zaznamenal víťazstvo. Na niektorú svoju výpravu si pridaj žetón víťazstva.
Nie, ja som Spartakus
Akcia
Prezri si kmeňový a odkladací balíček, vyhľadaj kópiu karty, ktorá je už v hre a zober si ju na ruku.