Mediaeval Warfare deck (Slovak)

From Dvorak - A Blank-Card Game
Revision as of 18:01, 21 September 2010 by Kevan (talk | contribs) (Reverted edits by Wayland (Talk) to last revision by Joeyeti)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
Stredoveké boje
Designers Raven and Kevan (and Joeyeti translation)
Date 7th September 2000
Players 2
This is a playable deck - it's finished, tested and ready to play.
To play Dvorak: Draw five cards each and leave the rest as a draw pile. On your turn, draw a card from the draw pile and play one Thing and/or one Action. (See the full rules.)
Cards.gif Print this deck

Telnet.gif Generate MUSHcode
Cards.gif Generate Lackey export

Padlock.gif
This deck is locked. Further cards should not be added - leave feedback on the talk page.

Pešiaci, zostreľovaní lukostrelcami, katapulty, ničiace zlaté bane, kasárne, chŕliace nové jednotky, Čierna smrť proti Nezmyselnosti a podobné veci.

Preklad: Joe "Yeti" Kundlak

Tiež som vyrobil a nadizajnoval slovenský balíček s obrázkami vo formáte kariet, nájdete ho tu.

Špeciálne pravidlá

Zlato

Každý hráč má obnos Zlata (ZL), ktorý môžu predstavovať počítadlá, čísla na papieri, alebo si ich každý zapamätá. Každý hráč na začiatku svojho ťahu získava dve ZL.


Zoznam kariet

Pešiaci
Vec - Jednotka
Akcia: Zaplať 5 ZL, aby si zničil niektorú jednotku.
Card by Raven
Lukostrelci
Vec - Jednotka
Akcia: Zaplať 5 ZL a zahoď kartu, aby si zničil niektorú jednotku
Card by Raven
Pevnosť
Vec - Výtvor
Tvoje jednotky sú imúnne voči nestrieľajúcim jednotkám.
Card by Raven
Priekopa
Vec - Výtvor
Počiatočná cena ZL za útok na tvoje jednotky nestrieľajúcimi jednotkami je dvojnásobná. Priekopa nemôže byť zničená inou jednotkou.
Card by Raven
Pešiaci
Vec - Jednotka
Akcia: Zaplať 5 ZL, aby si zničil niektorú jednotku.
Card by Raven
Pešiaci
Vec - Jednotka
Akcia: Zaplať 5 ZL, aby si zničil niektorú jednotku.
Card by Raven
Pešiaci
Vec - Jednotka
Akcia: Zaplať 5 ZL, aby si zničil niektorú jednotku.
Card by Raven
Katapult
Vec - Jednotka
Akcia: Zaplať 10 ZL a zahoď 2 karty, aby si zničil niektorú jednotku alebo výtvor.
Card by Raven
Remeselníci
Vec - Jednotka
Akcia: Ťahaj kartu a ukáž ju súperom. Ak to nie je výtvor, zahoď ju.
Card by Kevan
Zlatá baňa
Vec - Výtvor
Na začiatku každého svojho ťahu získaj ďalšie dve ZL.
Card by Kevan
Farma
Vec - Výtvor
Na začiatku každého svojho ťahu získaj ďalšiu ZL. Farma nemôže byť zničená žiadnou jednotkou.
Card by Raven
Dar z Arábie
Akcia
Získavaš 15 ZL.
Card by Raven
Sabotáž
Akcia
Použi, len ak ovládaš nejakú jednotku. Vybraný protivník stratí 6 ZL, maximálne do 0.
Card by Kevan
Vyberači daní
Vec - Jednotka
Akcia: Získavaš 3 ZL.
Card by Kevan
Výplata
Akcia
Každá jednotka alebo výtvor sú zničené, ak za každú z nich ich vlastník nezaplatí 2 ZL.
Card by Kevan
Šerif z Nottinghamu
Vec - Jednotka
Na začiatku svojho ťahu získavaš 1 ďalšiu ZL.
Card by Raven
Nezmyselnosť
Vec - Jednotka
Akcia: Znič náhodnú jednotku protivníka.
Card by Kevan
Čierna smrť
Vec
Hráč na konci ťahu, ak vlastní nejaké jednotky, zničí jednu z nich. Ak nie sú v hre žiadne jednotky, čierna smrť je zničená.
Card by Raven
Medik
Vec - Jednotka
Ak je zničená iná tvoja jednotka (nie medik), vráť ju namiesto na kopu do svojej ruky.
Card by Kevan
Útok na hrad
Akcia
Ak vlastníš aspoň 5 jednotiek a protivník žiadnu, protivník je porazený a v hre končí.
Card by Raven
Kráľovstvé víťazstvo
Akcia
Ak máš viac, ako 75 ZL, vyhrávaš.
Card by Raven
Vyzvedači
Vec - Jednotka
Akcia: Protivník ti ukáže karty na ruke.
Card by Raven
Špionáž
Akcia
Vezmi protivníkovi náhodnú kartu.
Card by Raven
Kasárne
Vec - Výtvor
Akcia: Ťahaj kartu a ukáž ju hráčom. Ak je to jednotka, vylož ju pod svojím vedením. Inak ju zahoď.
Card by Kevan
Grécky oheň
Akcia
Protivník zahodí dve karty.
Card by Raven
Alchymistická dieľňa
Vec - Výtvor
Akcia: Ťahaj kartu. Ak to nie je akcia, zahoď ju.
Card by Raven
Lukostrelci
Vec - Jednotka
Akcia: Zaplať 5 ZL a zahoď kartu, aby si zničil niektorú jednotku.
Card by Raven
Najaté kanóny
Akcia
Za 5 ZL znič jednotku alebo výtvor.
Card by Raven
Mongolská horda
Akcia
Za 10 ZL si najmeš mongolskú hordu, ktorá pre teba obsadí jeden výtvor.
Card by Raven
Zemetrasenie
Akcia
Znič všetky výtvory.
Card by Kevan
Prepad konvoja
Akcia
Od protivníka ukradni 5 ZL, ak toľko má.
Card by Raven
Podplácanie
Akcia
Za 10 ZL prevezmi kontrolu nad protivníkovou jednotkou.
Card by Raven
Vojnový poradca
Vec - Jednotka
Akcia: Zahoď kartu, aby si si mohol potiahnuť inú.
Card by Kevan
Recesia
Vec - Ekonomika
Ak je v hre iná ekonomická karta, keď je vyložená táto, znič pôvodnú. Každý hráč na začiatku svojho ťahu dostane o 1 ZL menej.
Card by Raven
Farma
Vec - Výtvor
Na začiatku každého svojho ťahu získaj ďalšiu ZL. Farma nemôže byť zničená žiadnou jednotkou.
Card by Raven
Cesty
Vec - Výtvor
Cena ZL za použitie schopností jednotiek, ovládaných vlastníkom ciest, je znížená o 2 (minimálne na 0).
Card by Raven
Prosperita
Vec - Ekonomika
Ak je v hre iná ekonomická karta, keď je vyložená táto, znič pôvodnú. Každý hráč na začiatku svojho ťahu dostane o 1 ZL viac.
Card by Raven
Domobrana
Vec - Jednotka
Akcia: Zaplať 3 ZL a znič niektorú jednotku spolu so zničením domobrany.
Card by Kevan
Najatí žoldnieri
Vec - Jednotka
Na začiatku svojho ťahu získaš o 1 ZL menej. Akcia: Zaplať 2 ZL a znič niektorú jednotku.
Card by Kevan
Temný černokňažník
Vec - Jednotka
Akcia: Ak chceš zničiť niektorú jednotku, znič aj jednu svoju jednotku, ktorú ovládaš (inú, ako temného černokňažníka).
Card by Kevan
Nespoľahlivý radca
Vec - Jednotka
Hoď si korunou. Ak padne „hlava“, ťahaj kartu.
Card by Raven
Búrka
Vec
Jednotky nemôžu používať akcie. Hoď si korunou na začiatku každého svojho ťahu; ak padne „znak“, znič búrku.
Card by Kevan
Mladosť dneška
Akcia
Všetci hráči musia zahodiť všetky karty jednotiek zo svojich rúk.
Card by Kevan
Branná povinnosť
Akcia
Každý hráč môže vyložiť z ruky akýkoľvek počet Jednotiek.
Card by Kevan
Nekrvavá revolúcia
Akcia
Vráť dve z protivníkovych jednotiek naspäť do jeho ruky.
Card by Raven
Vetry chaosu
Akcia
Všetky karty akcií v rukách hráčov musia byť ihneď použité alebo zahodené. Hráč, vynášajúci Vetry chaosu, určí prvého hráča, ktorý použije všetky svoje karty akcií a ďalej sa pokračuje podľa poradia. Žiaden hráč počas účinkovania Vetrov chaosu nemôže vyhrať.
Card by Raven
Najatý posol
Akcia
Zaplať 5 ZL. Môžeš ihneď použiť 3 akcie svojich jednotiek (ale nie tú istú viackrát).
Card by Raven
Renesancia
Vec
Na začiatku každého ťahu ťahá hráč dve karty namiesto jednej. Ak musí na konci svojho ťahu zahodiť niektoré karty, pretože ich má príliš veľa, znič Renesanciu.
Card by Raven